Profesor Bernard Mendlik wybrany na rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydział Edukacji Muzycznej będzie teraz musiał szukać nowego dziekana. Jest to wynik faktu, że aktualny dziekan, profesor Bernard Mendlik, został mianowany na stanowisko rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy. Profesor Jacek Woźny, dotychczasowy rektor, będzie musiał przekazać swoje obowiązki profesorowi Mendlikowi.

Trzech kandydatów starało się o uznanie przez 120-osobowe Kolegium Elektorów. Wśród nich byli: prof. Jarosław Burczyk, prorektor ds. nauki UKW; dr hab. Artur Laska, dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW; oraz prof. Bernard Mendlik, dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW. Ostatecznie to właśnie ten ostatni wprowadzi zmiany jako nowy rektor UKW w Bydgoszczy.

Głosowanie odbyło się na głównym kampusie UKW. W pierwszej turze najmniej głosów zdobył prof. Laska (28), natomiast prof. Burczyk (51) i prof. Mendlik (38) awansowali do drugiej tury – donosi rzecznik prasowy UKW, Sebastian Nowak.

W finałowej rundzie głosowania, prof. Bernard Mendlik zdobył najwięcej głosów (64), pokonując prof. Burczyka, który zdobył 52 głosy.

Bernard Mendlik urodził się 8 lipca 1966 roku w Chodzieży. Wykształcenie zdobył na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie UKW) oraz Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Pierwszy stopień kwalifikacji (obecnie doktorat) z dziedziny prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych uzyskał w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (1999). Jest także doktorem habilitowanym sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej – dyrygentura, tytuł ten zdobył na poznańskiej Akademii Muzycznej (2006).