Studenci przejmują kontrolę nad Bydgoszczą: rozpoczęcie Juwenaliów 2024

Na terenie Bydgoszczy oficjalnie zainaugurowano Juwenalia 2024, które potrwają do dnia 2 czerwca. Kluczowym momentem otwarcia było symboliczne przekazanie kluczy do miasta studentom przez władze miejskie. Ceremonia ta miała miejsce na Starym Rynku i stanowiła wyraz uznania dla reprezentantów czterech lokalnych uczelni, którzy na czas trwania festiwalu będą „rządzić” miastem. Akcja była wspólną inicjatywą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Politechniki Bydgoskiej, Akademii Muzycznej oraz Collegium Medicum UMK, co jest powrotem do utraconej przez kilka lat tradycji.

Podczas uroczystości otwarcia Juwenaliów, prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski, podkreślił wagę celebracji i odpoczynku od ciągłego naporu naukowych obowiązków. W swoim przemówieniu mówił o znaczeniu tych dni jako okresie oderwania się od codziennych obowiązków związanych z nauką i pogłębianiem wiedzy – Juwenalia mają służyć właśnie do tego celu, jak podkreślił Bruski.

Profesor dr hab. inż. Marek Adamski, rektor Politechniki Bydgoskiej, wyraził zadowolenie z faktu, że samorządy studenckie po raz kolejny połączyły swoje siły. Zwrócił także uwagę na pozytywny wpływ tej współpracy na rozwój szkolnictwa wyższego w Bydgoszczy.