Sylwester Matczak: Żegnamy wielkiego muzyka

Informację o tęsknym odejściu jednego z najbardziej wpływowych muzyków, prof. Sylwestra Matczaka, podał Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na swojej stronie internetowej. Znany profesor miał nieodłączne i długotrwałe powiązania z tą renomowaną instytucją edukacyjną.

Jego bezcenna praca, poświęcona rozwijaniu talentów muzycznych w mieście Bydgoszczy, rozpoczęła się od roku 1975. Przez wiele lat wpływał na twórczość młodej generacji muzyków, przekazując im swoją wiedzę i umiejętności.

Począwszy od 1987 roku, Matczak podjął się prowadzenia Chóru Akademickiego przy ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej, która obecnie jest znana jako Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Jego dyrygentura miała kluczowe znaczenie dla chóru, przynosząc mu wiele międzynarodowych laurów i rozpoznawalność zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Wszystko to doprowadziło do owocnej współpracy z tak prestiżową instytucją, jak Filharmonia Pomorska.