Szpital zniszczy dokumentację pacjentów

Ważna informacja, dla pacjentów, którzy w przeciągu ostatnich dwóch dekad korzystali z usług Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Placówka planuje zniszczyć dokumentację sprzed 20 lat.

Swoją dokumentację, a więc historię chorób, można odebrać osobiście. Jest również możliwość upoważnienia osoby, jeśli z różnych przyczyn pacjent nie może tego zrobić indywidualnie. Co ważne, dla każdego kto był hospitalizowany w ubiegłym roku, czas na odebranie dokumentacji upłynie 15 marca 2023 roku.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta firma udzielająca świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po tym okresie placówka niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.