Termin składania wniosków dla miejscowych planów w Bydgoszczy

Mieszkańcy miasta nad Brdą, Bydgoszczy, mają możliwość złożenia swoich wniosków dotyczących trzech zaproponowanych planów miejscowych, które objęły Górny Taras Fordonu. Termin ten kończy się w najbliższy piątek. Wielu aktywistów społecznych przygotowało szereg propozycji zmian i modyfikacji, które według nich powinny zostać uwzględnione przez władze miasta. Wśród tych propozycji znalazła się m.in. punktowa zmiana studium dla centralnej części Fordonu, która jest uważana za jedną z najbardziej malowniczych części tego obszaru.

Na ten temat zaczęła pracować Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU), która podjęła się wyzwania stworzenia trzech nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Te plany pokrywają teren Górek Fordońskich i zostały nazwane: „Fordon: Pod Skarpą – Grussa”, „Fordon: Górny Taras – Bieszczadzka” oraz „Fordon: Górny Taras – część centralna”. Wszystkie te plany dotyczą obszarów znajdujących się na terenie Bydgoszczy.

Warto jednak przypomnieć, że MPU już dziewięć lat temu próbowała stworzyć plany dla niektórych z tych obszarów. Niestety, ta inicjatywa nie doczekała się realizacji. Dlatego na terenie wokół ulicy Bieszczadzkiej, na skutek obowiązujących warunków zabudowy, powstaje nowa zabudowa jednorodzinna, bez wcześniejszego szczegółowego planu zagospodarowania.