Trwają prace wyburzeniowe na terenie dawnej spółdzielni „Gryf” – kontrowersyjna inwestycja Grupy Lellek

Na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy, na gruzach dawnego kompleksu budynków spółdzielni niewidomych „Gryf”, rozpoczęła się budowa salonu samochodowego marki Porsche. Inwestorem jest Grupa Lellek, dealerska firma związana z koncernem Volkswagen. Budowla stanęła po ponad dziesięciu latach opuszczenia terenu, na którym niegdyś mieściły się obiekty produkcyjne i magazynowe spółdzielni.

Inwestycja spotkała się z szeroko zakrojoną debatą społeczną. Kontrowersje wynikły nie tyle z powodu likwidacji starych, nieużytkowanych budynków, co z powodu planowanej lokalizacji drogi dojęcia do nowego salonu samochodowego. Droga ta ma bowiem prowadzić przez teren, na którym do lat 60. XX wieku znajdował się cmentarz.

Społecznicy z Bydgoszczy, którzy badali tę kwestię, stwierdzili, że miejsce nekropolii odpowiada granicom terenu zajmowanego do niedawna przez myjnię samochodową. Cmentarz ten był początkowo własnością gminy Bartodzieje Wielkie, a od 1920 roku stał się wielowyznaniowym cmentarzem gminy miejskiej Bydgoszcz. Powiększano go dwukrotnie na przełomie XIX i XX wieku i był w użyciu jeszcze na początku lat 60. XX wieku.