Wrzesień – miesiąc podwyżek czynszu w bydgoskich spółdzielniach mieszkaniowych

Wrzesień jest miesiącem, który obfituje w wiele zmian dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych w Bydgoszczy. Właśnie w tym okresie wielu z nich otrzymuje wiadomości o planowanych podwyżkach opłat, które wpływają na koszt najmu od początku przyszłego roku – stycznia. Okazuje się, że bieżący rok nie różni się pod tym względem od poprzednich.

Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy regulującej działalność spółdzielni mieszkaniowych, spółdzielnia ma obowiązek poinformować o planowanych zmianach opłat co najmniej trzy miesiące przed końcem danego miesiąca kalendarzowego, a także musi dostarczyć pisemne uzasadnienie planowanej zmiany.

Odkąd wskaźnik inflacji w Polsce przekroczył wartość dwucyfrową w marcu 2022 roku, wzrost cen stał się bardziej dotkliwy, szczególnie jeśli chodzi o podstawowe surowce takie jak energia, paliwa czy materiały budowlane. Z drugiej strony, rosnące koszty pracy są wynikiem podwyżek stawki godzinowej oraz minimalnego wynagrodzenia. Jak mówi Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zjednoczeni”, minimalne wynagrodzenie wynosi już 3600 zł od lipca 2023 roku, a w 2024 roku wzrośnie aż do 4300 zł, co oznacza wzrost o 19,45%.