Wsparcie miejskie dla remontów zabytkowych obiektów. Plan odbudowy spalonej Fabryki Lloyda

Kilka historycznych budowli w naszym mieście zyska wsparcie finansowe na swoje remonty ze strony samorządu miejskiego. Ta pomoc jest możliwa dzięki wnioskom o dotacje, które zgłosili właściciele tych obiektów. Do grona beneficjentów dołączy również Fabryka Lloyda, która uległa pożarowi na początku roku.

Miasto przekazało informacje, iż Les Higiena, firma będąca posiadaczem Fabryki Lloyda, zostanie obdarzona grantem w kwocie 50 tysięcy złotych. Fundusze te mają służyć opracowaniu analizy technicznej oraz planu architektonicznego na odbudowę hali.

– Mamy ogromną nadzieję na renowację spalonej fabryki Lloyda w Bydgoszczy. Ten obiekt przez wiele lat był miejscem produkcji stoczniowej w Bydgoszczy. Został wybudowany pod koniec XIX wieku. To ostatnie świadectwo przemysłowej historii miasta związanej ze stocznią – wyjaśnia Marta Stachowiak, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta.

Cenny zabytek padł ofiarą płomieni 26 stycznia tego roku. Ekspert biegły w swym raporcie stwierdził, że pożar Fabryki Lloyda został podłożony.

– Zastanawiamy się nad odbudową hali. Pierwsze działania w tym kierunku zostały już podjęte. W chwili obecnej trwają prace nad ekspertyzami, które mają określić dalsze kroki. Cieszymy się z licznych deklaracji wsparcia od osób, które chcą pomóc w odbudowie – oznajmili właściciele Fabryki Lloyda na swoich stronach w mediach społecznościowych.