Perspektywa ekspresowego połączenia drogowego między Bydgoszczą a Toruniem

Województwo kujawsko-pomorskie oczekuje z niecierpliwością na ukończenie kluczowego dla regionu przedsięwzięcia drogowego, jakim jest budowa drogi ekspresowej S10. Prace nad tym ambitnym projektem postępują sukcesywnie i przybliżają moment, w którym dwie największe metropolie województwa – Bydgoszcz i Toruń – zostaną połączone szlakiem komunikacyjnym.

Mimo bliskości tych dwóch miast, oddzielonych jedynie 50-kilometrową odległością, do tej pory nie istnieje między nimi bezpośrednia trasa ekspresowa. To może budzić zdumienie, biorąc pod uwagę fakt, że w innych częściach kraju autostrady oraz drogi ekspresowe ułatwiają poruszanie się pomiędzy odległymi od siebie miastami. Przykładem mogą być takie trasy jak z Białegostoku do Wrocławia (poprzez Warszawę i Łódź), z Trójmiasta na Górny Śląsk (przez Łódź) lub z Rzeszowa do Wrocławia (przez Kraków i Katowice).

Aktualnie, kierowcy podróżujący między Bydgoszczą a Toruniem są zmuszeni korzystać z dwóch dróg krajowych – nr 10 i 80 – przebiegających po obu brzegach Wisły. Tymczasem, region ten wyraźnie domaga się stworzenia nowoczesnej trasy ekspresowej, której budowa wpłynęłaby nie tylko na skrócenie czasu podróży pomiędzy tymi miastami, lecz przede wszystkim na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.