"Z tramwajem nie masz szans" – profilaktyczna akcja bydgoskiej policji i MZK

W ramach kampanii o profilaktycznym charakterze, bydgoska Komenda Wojewódzka Policji we współpracy z Miejskimi Zakładami Komunikacyjnymi w Bydgoszczy, postanowili stworzyć materiał video. Projekt ten ma na celu zwiększenie świadomości pieszych na temat potencjalnych zagrożeń jakie niesie za sobą ruch tramwajowy. Wideo nosi tytuł „Z TRAMWAJEM NIE MASZ SZANS” i jest nakierowany na uświadamianie przechodniom o tym, że to one nie mają pierwszeństwa przed tramwajem podczas wkroczenia na tory.

Akcja „Na Drodze – Patrz i Słuchaj”, to inicjatywa, w którym zaangażowani są policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy oraz pracownicy Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy. Razem opracowali spot profilaktyczny „Z TRAMWAJEM NIE MASZ SZANS”. Głównym celem tego materiału jest zwrócenie uwagi przechodniom na konieczność zachowania dużej ostrożności, zwłaszcza kiedy poruszają się w pobliżu torowisk.

Policjanci podkreślają, że piesi muszą pamiętać o swojej roli w zapewnieniu własnego bezpieczeństwa na drogach. Na mocy obowiązujących przepisów, nie wolno korzystać z telefonów komórkowych czy innych urządzeń elektronicznych w trakcie przechodzenia przez jezdnię. Takie zachowanie może bowiem ograniczyć zdolność do adekwatnej percepcji sytuacji na drodze.