Zapobieganie nielegalnym wysypiskom śmieci w Bydgoszczy: Rola fotopułapek

W lipcu 2022 roku, Straż Miejska w Bydgoszczy podjęła decyzję o implementacji nowego rozwiązania mającego na celu walkę z nielegalnym usuwaniem śmieci – fotopułapek. Te urządzenia zostały zaprojektowane do rejestrowania działań osób, które bezprawnie pozbywają się odpadów, prowadząc do powstania nieautoryzowanych miejsc składowania odpadów.

Te specjalistyczne urządzenia monitoringowe zadebiutowały w Bydgoszczy 4 lipca 2022 roku, mając za zadanie pomóc w zidentyfikowaniu i ukaraniu osób łamiących prawo poprzez nielegalne pozbywanie się odpadów. Straż Miejska w Bydgoszczy wyjaśnia, że fotopułapki są często przenoszone pomiędzy różnymi obszarami miasta, szczególnie tam, gdzie występuje najwięcej dzikich wysypisk, aby skutecznie przeciwdziałać temu procederowi i poprawić estetykę miasta.

Dodatkowo, dzięki redukcji kosztów związanych z usuwaniem nielegalnych wysypisk, zasoby finansowe mogą być lepiej wykorzystane na inne cele miejskie. Koszty związane z oczyszczaniem tych terenów są bowiem pokrywane przez mieszkańców miasta z pośrednich opłat za gospodarowanie odpadami.

W okresie od 4 lipca do końca grudnia 2022 roku, dzięki użyciu fotopułapek, Straż Miejska w Bydgoszczy była w stanie zidentyfikować trzynaście incydentów nielegalnego pozbywania się odpadów. Osoby odpowiedzialne za te czyny nie tylko musiały posprzątać odpady, które nielegalnie wyrzuciły, ale również otrzymały maksymalną grzywnę w wysokości 500 zł.