Żegnamy ks. prałata Bronisława Kaczmarka – wieloletniego wikariusza generalnego diecezji bydgoskiej

Ksiądz prałat Bronisław Kaczmarek, pełniący obowiązki wikariusza generalnego diecezji bydgoskiej oraz proboszcza parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy, zmarł po długie i ciężko przebiegającej chorobie.

Urodził się 12 sierpnia 1949 roku we Wrześni. Po zdobyciu matury w Liceum Ogólnokształcącym w 1967 roku podjął naukę w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Dnia 7 maja 1972 roku otrzymał święcenia diakonatu z rąk biskupa Jana Czerniaka, zaś rok później, 9 czerwca 1973 roku, przyjął święcenia kapłańskie udzielone przez kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Przez lata pełnił funkcję wikariusza w różnych parafiach: Strzałkowie (św. Doroty), Bydgoszczy (Niepokalanego Poczęcia NMP), Gnieźnie (katedrze) oraz ponownie w Bydgoszczy (św. Marcina i Mikołaja – farze). W tym ostatnim miejscu służył jako sekretarz biskupa Jana Wiktora Nowaka. Od 2 marca 1996 roku przyjął obowiązki proboszcza parafii Świętej Trójcy w Bydgoszczy.

W latach 1975-1980 kontynuował swoje edukacyjne ścieżki, studiując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam też uzyskał tytuł magistra teologii pastoralnej. W 1988 roku obronił na tej samej uczelni pracę doktorską, której główny temat dotyczył „Wychowania religijnego narodu polskiego w pismach Prymasa Kardynała Augusta Hlonda”.

Poza tym pełnił wiele innych ważnych ról kościelnych: był notariuszem w kurii w Gnieźnie, prefektem i wicerektorem Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie oraz wykładowcą katechetyki. Związany również z Prymasowskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy i Prymasowskim Instytutem Teologii w Gnieźnie. Pełnił obowiązki wizytatora nauki religii, członka rady administracyjno-gospodarczej w gnieźnieńskim seminarium oraz członka rady Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego. Dodatkowo pełnił funkcję referenta w Wydziale Katechizacji i Szkół Katolickich w kurii w Gnieźnie. W okresie 2004-2023 wykonywał czynności wikariusza generalnego diecezji bydgoskiej.