500 lat od powstania pierwszego wodociągu w Bydgoszczy – historyczna rocznica dla miasta

W bieżącym roku obchodzimy wyjątkowe, bo 500-lecie, wydarzenie związane z historią Bydgoszczy. Dokładnie tyle lat temu król Zygmunt Stary wystosował oficjalny dokument, który pozwalał na budowę pierwszego wodociągu w tym mieście. To historyczne zdarzenie przypada na ten właśnie rok.

Informacje na ten temat znajdujemy w źródłach historycznych, które podają, że woda była czerpana z rzeki Brdy. Miejsce pobierania wody znajdowało się nieopodal dzisiejszej Wyspy Młyńskiej. Ta pierwsza konstrukcja, chociaż nie spełniała do końca oczekiwań mieszkańców ze względu na swoją skromność i ograniczoną funkcjonalność, miała ogromne znaczenie. To właśnie ona zapoczątkowała długotrwały proces rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę w Bydgoszczy.

Tak więc, ta początkowa instalacja stała się kamieniem milowym w 5-wiecznej historii ulepszania i rozbudowy infrastruktury wodociągowej tego miasta. Nasza historia pokazuje jak ważne są początki, nawet jeśli nie są one idealne. Wielowiekowy rozwój systemu zaopatrzenia w wodę w Bydgoszczy to dowód na to, jak ważny jest początek i jak może on wpływać na dalsze losy całego miasta.