Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakończyła śledztwo dotyczące SKOK Kujawiak we Włocławku. Łączne straty przekraczają 10 milionów złotych

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zakończyła długotrwałe śledztwo w sprawie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak z siedzibą we Włocławku, które objęło łącznie 21 osób. Według informacji podanych przez TVP3 Bydgoszcz, wynikające z przestępczej działalności oskarżonych straty wynoszą ponad 10 milionów złotych.

Lista osób, które usłyszały zarzuty, obejmuje 21 nazwisk, w tym prezes zarządu SKOK Kujawiak, członków zarządu, główną księgową oraz adwokata. Zostali oni oskarżeni m.in. o działanie na szkodę SKOK-u poprzez udzielanie kredytów klientom bez zdolności kredytowej i nieprawidłowe przejmowanie nieruchomości od dłużników, którzy nie byli w stanie spłacić swoich zobowiązań. Ponadto, do zarzutów wobec nich należą również nieprawidłowości w zakresie regulowania faktur VAT.

Oskarżeni kredytobiorcy, według śledczych, działali nieetycznie, starając się uzyskać pożyczki od SKOK Kujawiak. Jak podaje prokuratura, w celu uzyskania finansowania przedkładali oni nierzetelne, pisemne oświadczenia o swoich zobowiązaniach, wprowadzając w ten sposób Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Kujawiak w błąd co do rzeczywistych możliwości spłaty zaciągniętych pożyczek.