Bydgoskie służby miejskie na straży porządku: operatorzy monitoringu wychwycili nieletnich spożywających alkohol nad Wisłą

Operatorzy systemu monitoringu miejskiego w Bydgoszczy pokazali raz jeszcze, jak skutecznie potrafią dbać o bezpieczeństwo i porządek w mieście. Tym razem, dzięki ich czujności, udało się wykryć młodzież spożywającą alkohol na terenie należącym do publicznej strefy nadbrzeżnej Wisły. Interwencja miała miejsce w nocy, dokładnie 13 stycznia.

Sytuacja rozegrała się w sobotę 13 stycznia, o godzinie 2:12. Wówczas to pracownik Straży Miejskiej odpowiedzialny za obsługę monitoringu miejskiego zauważył trzy osoby pijące alkohol na promenadzie nad Wisłą w Starym Fordonie. Natychmiast po zaobserwowaniu niepokojącej sytuacji, informacja o niej została przekazana dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji, który natychmiast skierował na miejsce patrol interwencyjny.

Podczas interwencji policjanci ustalili, że wszystkie trzy osoby, które spożywały alkohol były niepełnoletnie. Dodatkowo okazało się, że przy nich znajdowały się substancje niedozwolone. Na skutek tych ustaleń, trzech młodocianych zostało zatrzymanych i przetransportowanych do Komisariatu Bydgoszcz – Fordon, gdzie toczą się dalsze czynności związane z tą sprawą. Warto przypomnieć, że zgodnie z artykułem 14 ust. 2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym jest zabronione, chyba że miejsce to jest wyznaczone do konsumpcji alkoholu na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.