Ania Niewiadomska, znana działaczka społeczna, objęła funkcję pełnomocnika ds. równego traktowania w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim

Ania Niewiadomska, 30-letnia aktywistka społeczna, zasłynęła swoją działalnością w bydgoskich kręgach wolontariackich. Zajmuje ona stanowisko przewodniczącej młodzieżowej organizacji o nazwie Inicjatywa dla Młodych, która ma na swoim koncie współpracę z licznymi NGO. W ramach swojej wolontariackiej pasji, angażuje się również w działania fundacji Chcepomagam oraz GrowSpace.

Jednym z jej znaczących działań na rzecz społeczności lokalnej jest prowadzenie punktu, gdzie ludzie mogą podzielić się posiłkami. Często poświęca również swój czas na organizację świątecznych akcji dobroczynnych, takich jak „Ciepło serca w słoiku”, które przynoszą ulgę najbardziej potrzebującym mieszkańcom Bydgoszczy.

Ania Niewiadomska nie ogranicza swojej aktywności jedynie do sfery lokalnej. Jako społecznik aktywnie uczestniczy także w inicjatywach na szczeblu krajowym. Ma na swoim koncie współautorstwo badania mającego na celu ocenę stanu pomocy psychologicznej w szkołach. Pełni również rolę koordynatorki regionalnej w ramach akcji Tramwaj Zdrowia Psychicznego. Do tego, wspólnie z innymi zaangażowanymi osobami, pracuje nad stworzeniem rankingu szkół przyjaznych dla osób LGBT.