Awaria na moście Pomorskim w Bydgoszczy: czasowe zmiany w organizacji ruchu

W sobotnie popołudnie, na bydgoskim Moście Pomorskim dojdzie do reorganizacji ruchu drogowego. Wszystkie pojazdy z jezdni zachodniej zostaną przekierowane na centralnie położone torowisko tramwajowe. Decyzja ta jest konsekwencją wcześniejszego zatrzymania ruchu tramwajów, spowodowanego uszkodzeniem nasypu mostu.

Potrzeba modyfikacji organizacji ruchu na przeprawie przez Brdę wynika z konieczności rozszerzenia obszaru badawczego wokół nasypu, który najprawdopodobniej został uszkodzony w trakcie prowadzenia prac wodociągowych. Tym samym, dwa pasy jezdni zachodniej mostu zostaną chwilowo wyłączone z użytkowania. Zamiast nich, kierowcy będą musieli skorzystać z tymczasowego przejazdu wyznaczonego na torowisku.

W dniu sobotnim uruchomiony zostanie jeden pas dla aut dojeżdżających do torowiska, natomiast w niedzielę otworzony zostanie drugi. Nowa organizacja ruchu na moście będzie obowiązywała aż do zakończenia badań i rozpoczęcia naprawy uszkodzonego nasypu drogowego.

Warto przypomnieć, że do awarii nasypu drogowego na zachodniej stronie Mostu Pomorskiego doszło 14 listopada, najprawdopodobniej z powodu prac wodociągowych prowadzonych w bliskim sąsiedztwie. Nastąpiły wtedy natychmiastowe działania mające na celu zabezpieczenie sytuacji, w tym zwężenie jezdni oraz wyłączenie prawego pasa ruchu przed mostem kierującego w stronę ronda Toruńskiego. Dwa dni później, aby zminimalizować drgania, podjęto decyzję o zawieszeniu ruchu tramwajów przez most i wprowadzeniu komunikacji zastępczej. Zainicjowano również szczegółowe badania geologiczne, które mają na celu określenie zakresu uszkodzenia i stanowią podstawę do planowania naprawy.