Relikwie św. Jana Pawła II znalazły nowe miejsce w Bydgoszczy

Metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, który przez ponad 10 lat pełnił funkcję osobistego sekretarza św. Jana Pawła II aż do momentu jego śmierci, przekazał relikwie papieża-Polaka do bydgoskiego Zespołu Szkół Katolickich, znanego także jako Pomnik Jana Pawła II.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Katolicką Agencję Prasową, abp. Mieczysław Mokrzycki podczas uroczystości wprowadzenia relikwii odwołał się do pielgrzymki Jana Pawła II do Bydgoszczy, która miała miejsce w 1999 roku. Podczas tej wizyty powstały plany wzniesienia pomnika upamiętniającego obecność Ojca Świętego, jednak Jan Paweł II wyraził swoją wolę, aby nie tworzyć mu żadnych monumentów. W odpowiedzi na to powstała idee stworzenia katolickiej szkoły w Bydgoszczy, która miałaby stanowić żywy pomnik pamięci o papieżu. Arcybiskup Mokrzycki podkreślił również, że zdaniem Jana Pawła II lepszym pomnikiem jest naśladowanie jego nauki i postępów niż tworzenie mu statui.

Umieszczenie relikwii św. Jana Pawła II w kaplicy bydgoskiej szkoły to znaczący moment dla historii tej instytucji, ale również dla całej Bydgoszczy, nawiązując do wydarzeń z 1999 roku.

Uroczystość wprowadzenia relikwii miała miejsce w piątek, 17 listopada.