Bezpieczeństwo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – cykl szkoleń prowadzonych przez miejscową policję

Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ruszył nowatorski projekt realizowany przez stróżów prawa z Wydziału Prewencji miejscowej Komendy Miejskiej. Zajęcia, które mają na celu przekazanie studentom oraz personelowi uczelni niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, składają się z serii wykładów i szkoleń.

Założeniem tych spotkań jest przede wszystkim przygotowanie uczestników do sytuacji kryzysowych, takich jak wtargnięcie uzbrojonego napastnika na teren uczelni. Do programu szkolenia został włączony również kurs pod atrakcyjnym tytułem „Bezpieczna Kobieta”.

Inicjatywa ta nosi wspólną nazwę „Bezpieczne UKW” i została podjęta przez Komendę Miejską Policji w Bydgoszczy jako część obszernego cyklu spotkań ze społecznością akademicką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Debiutujące wydarzenie, które zainaugurowało ten proces, to prelekcja poruszająca temat odpowiedniego postępowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak wtargnięcie do budynku publicznego przez uzbrojonego napastnika, czy inne zagrożenia o podłożu terrorystycznym.