Przemiana komunikacyjna Bydgoszczy: Główna inwestycja drogowa obejmująca budowę mostów i modernizację istniejącej przeprawy

Bydgoszcz, miasto znane z bogatej historii i dziedzictwa kulturalnego, przeszło niedawno ogromną metamorfozę infrastrukturalną. Najważniejszym elementem tej przemiany była największa inwestycja drogowa w mieście – budowa dwóch nowych mostów, jeden dla pojazdów kołowych, a drugi dla tramwajów, oraz remont już wcześniej istniejącej przeprawy łączącej dzielnice Bartodzieje i Kapuściska.

Całość projektu była finansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia to niemal 170 milionów złotych. To ogromne sumy, które zostały zainwestowane w poprawę jakości i bezpieczeństwa transportu w Bydgoszczy.

Ramowy plan inwestycji obejmował nie tylko budowę dwóch wspomnianych mostów, ale również gruntowną modernizację torowisk tramwajowych na terenie miasta, konkretnie w obrębie ulic Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej. Dodatkowo, zainstalowano nowe systemy oświetleniowe oraz wyznaczono nowe ciągi piesze i rowerowe, poprawiając tym samym bezpieczeństwo i komfort mieszkańców korzystających z lokalnej infrastruktury.

W ramach projektu, kilka skrzyżowań przeszło gruntowny remont. To samo dotyczy „starej” przeprawy, która została odświeżona i ulepszona. Wizualną odsłonę miasta poprawiły także liczne nasadzenia drzew i krzewów, które dodatkowo pomagają w utrzymaniu zdrowego ekosystemu miejskiego.