Bezpieczeństwo pieszych w centrum uwagi bydgoskiej policji podczas kolejnej akcji prewencyjnej

Bydgoska formacja policyjna zorganizowała jeszcze raz prewencyjne działania skierowane na ochronę bezpieczeństwa osób pieszych na drogach. Funkcjonariusze policji koncentrowali się przede wszystkim na zidentyfikowaniu wszelkiego rodzaju wykroczeń drogowych, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych, którzy są narażeni na ryzyko jako nieosłonięci uczestnicy ruchu drogowego.

Piesi, jako grupa niechroniona w ruchu drogowym, nie mają do dyspozycji żadnej karoserii czy innych technologii bezpieczeństwa typowych dla pojazdów, jak poduszki powietrzne. Wypadki z udziałem pieszych często kończą się tragicznie – ofiary giną lub odnoszą poważne obrażenia. Wiele katastrof można by uniknąć stosując odpowiednie środki ostrożności, takie jak elementy odblaskowe podczas poruszania się po drogach.

Z troską o ich bezpieczeństwo, funkcjonariusze bydgoskiej policji przeprowadzili 14 listopada 2023 roku akcję „Bezpieczny pieszy”. Ten rodzaj działań jest organizowany w celu poprawy warunków bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego poruszających się pieszo. W ramach akcji policjanci skoncentrowali swoje działania na monitorowaniu zachowania kierowców wobec pieszych, jak również samego zachowania pieszych.

Podczas całodniowych działań, funkcjonariusze bydgoskiej policji wykryli 109 wykroczeń popełnionych przez kierowców wobec pieszych. Dodatkowo zidentyfikowali 51 wykroczeń popełnionych przez samych pieszych, z których 41 dotyczyło nielegalnego przechodzenia przez jezdnię. Pięciu pieszych otrzymało mandaty karne, natomiast 46 innych zostało pouczonych przez policję. Jeśli chodzi o kierowców, to 65 z nich zostało ukaranych mandatami, 42 otrzymało pouczenie, a wobec dwóch sporządzono wniosek do sądu o wymierzenie kary.