Bydgoski Budżet Obywatelski: Młodzież włącza się w kreowanie miasta

Proces zgłaszania projektów do tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO) jest w pełnym toku. Spotkanie zorganizowane dla licealistów, które odbyło się w Młynach Rothera, miało na celu zapoznanie młodych ludzi z ideą budżetu obywatelskiego oraz zachęcić ich do aktywnego udziału. Uczniowie mieli okazję wyrazić swoje opinie na temat miejskich działań, wskazując na ich mocne i słabe strony.

Spotkanie zgromadziło uczniów z II i IX Liceum Ogólnokształcącego. Agnieszka Przybył, koordynatorka BBO, podczas spotkania, które miało miejsce w środę (5 czerwca), zwróciła się do nich z apelem o zaangażowanie i kreatywność. Zachęcała także do udziału w aktualnej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Młodzież miała okazję dowiedzieć się więcej na temat BBO podczas warsztatów. Uczestnicy mieli możliwość wyrazić swoje uwagi dotyczące funkcjonowania miasta oraz przedstawić propozycje zmian. Wśród najczęściej zgłaszanych problemów znalazły się braki w infrastrukturze, takie jak nieobecność chodników czy wiat przystankowych, a także zbyt duże nasycenie przestrzeni miejskiej betonem. Młodzież wyraziła również chęć zwiększenia liczby terenów zielonych. Ciekawym pomysłem było także stworzenie „młodzieżowych urzędów pracy”, a także organizowanie większej ilości darmowych koncertów.

Podczas spotkania rozmawialiśmy z uczennicami IX LO na temat ich zdania o BBO. Nikola Głowacka i Wiktoria Żytowicz przyznały, że wcześniej nie miały okazji zapoznać się z tą inicjatywą. Obie zapewniły, że planują zaangażować się w działania związane z Budżetem Obywatelskim. Zdaniem dziewcząt, jest to świetny pomysł na motywowanie mieszkańców do aktywnego udziału w życiu miasta.