Bydgoski Teatr Polski poszukuje nowego dyrektora – otwarty konkurs do 14 sierpnia

Osoby, które są zainteresowane objęciem stanowiska dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy, mają możliwość zgłaszania swojej kandydatury do 14 sierpnia. Po tym terminie, komisja konkursowa, powołana przez prezydenta Bydgoszczy, przystąpi do realizacji odpowiedniej procedury. Planowany termin finalizacji procesu wyboru nowego dyrektora to koniec października. Wszystkie aplikacje można dostarczać do Biura Kultury Bydgoskiego, które mieści się przy ulicy Sielanka.

Do momentu wyłonienia nowego dyrektora, obowiązki te pełni Wojciech Faruga. Jednocześnie Faruga przystępuje do realizacji swoich zadań w nowym miejscu pracy, czyli w Teatrze Dramatycznym podlegającym Warszawie.

Urząd Miasta Bydgoszczy informuje o wymaganiach stawianych kandydatom na stanowisko dyrektora. Przede wszystkim oczekuje się zaangażowania w realizację misji i celów statutowych instytucji na różnych płaszczyznach: lokalnej, ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Ważne jest także kontynuowanie projektu „Festiwal Prapremier”, zgodnie z dotychczasową koncepcją lub nową formułą zaproponowaną w programie instytucji na lata 2024-2028. Kandydat powinien także zapewnić płynną współpracę z Miastem w ramach realizacji inwestycji pt. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury Teatru Polskiego”. Wymagane jest przygotowanie nowego modelu i strategii działalności instytucji po modernizacji siedziby (w tym aktualizacja statutu, regulaminu organizacyjnego, nowe formy działania merytorycznego). Istotne jest również nawiązanie współpracy z Miastem oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji celów lokalnych strategii, polityk i programów, w tym programu Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, do których należy Bydgoszcz. Dodatkowo, oczekuje się podejmowania działań mających na celu pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.