Bydgoszcz dostanie tylko 7 mln zł z 2,5 mld zł na renowacje zabytków

Pomimo znaczącej puli środków przeznaczonych na prace konserwatorskie przy zabytkach, która wynosi 2,5 mld zł, Bydgoszcz otrzyma jedynie 7 mln zł. Czyli miasto to będzie miało do dyspozycji zaledwie niewielką część całkowitej kwoty przeznaczonej na te cele. Wszystko to pomimo faktu, że Bydgoszcz jest jednym z ważniejszych miast w Polsce zarówno pod względem historycznym jak i liczby mieszkańców.

Gdyby w rządowym programie uwzględniono rangę miast oraz liczbę ich mieszkańców, Bydgoszcz powinna otrzymać co najmniej 22,5 mln zł. Ten brak proporcjonalności w rozdzieleniu funduszy wywołuje wiele kontrowersji i dyskusji na temat rzetelności podejścia rządu do kwestii konserwacji zabytków.

Ze względu na ograniczony budżet, prace konserwatorskie będą mogły być przeprowadzone tylko przy dwóch obiektach. Wybrano kościół klarysek oraz tereny rekreacyjne Wyspy Młyńskiej. Tym samym wiele innych zabytków pozostanie bez odpowiedniej troski i konserwacji, co może doprowadzić do ich dalszej degradacji.