Bydgoszcz wprowadza nowe oznakowanie drogowe mające na celu ograniczenie ruchu tranzytowego ciężarówek

W planach miasta Bydgoszcz na najbliższe wakacje jest wprowadzenie nowego systemu oznakowań drogowych, który ma na celu zminimalizować przepływ ciężkich pojazdów tranzytowych przez obszar miejski. Inicjatywa ta nie będzie jednak miała wpływu na pojazdy docelowe, czyli te, które dostarczają lub wywożą towary z miasta.

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz jakości powietrza w mieście. Dodatkowo, nowe regulacje mają na celu ograniczenie poziomu hałasu generowanego przez ciężarówki przechodzące przez centrum miasta. Innym istotnym aspektem tej inicjatywy jest dążenie do zapobiegania degradacji i niszczenia nawierzchni ulic przez ciężkie tiry, szczególnie tych przeciążonych.

Podjęcie takiego kroku jest odpowiedzią na zauważalny problem nadmiernego obciążenia dróg przez duże pojazdy tranzytowe, co przyczynia się do pogorszenia stanu infrastruktury miejskiej oraz obniżenia komfortu życia mieszkańców. Działania te są częścią szerszego planu polepszania warunków życia w Bydgoszczy.