Rewitalizacja terenów Kanału Bydgoskiego

7 marca podpisano porozumienie w sprawie stworzenia kompleksowej wizji rewitalizacji obszaru wokół Kanału Bydgoskiego. Obejmuje obszar od Ronda Grunwaldzkiego po obu jego brzegach do granic miasta o długości 7,5 km. Za prace odpowiadać będzie biuro projektowe Janusza Pulikowskiego, które złożyło najlepszą ofertę w przetargu. Wartość zleconego opracowania to ok. 96 000 zł. Prace nad koncepcją mają zakończyć się jeszcze w tym roku.

„Tereny nad Kanałem Bydgoskim znów stają się wizytówką naszego miasta. Cieszę się, że wokół tego celu działamy wspólnie ze stowarzyszeniami mieszkańców, radami osiedli i instytucjami działającymi w sąsiedztwie Kanału. Dzięki tej współpracy zrealizowaliśmy już szereg zadań, ale zależy nam by cały obszar otaczający Kanał Bydgoski stał się eleganckim parkiem z bulwarami, ścieżkami rowerowymi, miejscami do rekreacji oraz jeszcze większą liczbą drzew”. – mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel.

Jak podkreśla miasto, ważne jest, aby wszystkie kolejne inwestycje wzmocniły potencjał tej części miasta. Ważnym elementem tego opracowania będzie również wyznaczenie spójnej trasy rowerowej. Studium projektu ułatwi także mieszkańcom zgłaszanie nowych prac do realizacji w budżecie obywatelskim Bydgoszczy. Tylko w tym roku miasto otrzymało 10 milionów złotych na inwestycje w terenie.