Bydgoszcz wprowadza nowe, korzystniejsze przepisy dotyczące dofinansowania wymiany starych pieców

W kierunku eliminacji tzw. „kopciuchów”, czyli starych, nieefektywnych pieców w Bydgoszczy, zostały podjęte istotne działania. Radni miasta Bydgoszczy zaaprobowali zmiany w regulacjach dotyczących przyznawania funduszy na wymianę tych pieców. Oczekuje się, że nowe zasady będą bardziej korzystne, co może skłonić większą liczbę ludzi do ubiegania się o finansowe wsparcie. Przepisy te mogą wykorzystać zarówno osoby prywatne, jak i wspólnoty mieszkańców, a wysokość otrzymywanej dotacji zależy od tego, kto składa wniosek. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania w zakresie od 6 do 12 tysięcy złotych.

Dotacje z budżetu miasta mogą być łączone z funduszami otrzymanymi w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Mając na uwadze cel UE dotyczący ograniczenia użycia gazu do celów grzewczych, miasto podjęło decyzję o poszerzeniu kręgu uprawnionych do ubiegania się o dotacje o wspólnoty mieszkaniowe, promując tym samym przyłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej jako najbardziej preferowany sposób działania.

Nowo przyjęte regulacje mają na celu przede wszystkim uproszczenie procedury ubiegania się o dofinansowanie. Wnioskodawcy nie będą już musieli składać dokumentów dostępnych publicznie, a wystarczy jedynie złożenie oświadczenia potwierdzającego okoliczności faktyczne. Nie będą również przeprowadzane początkowe kontrole przez urzędników, a wnioskodawca będzie musiał tylko dostarczyć zdjęcia. Radni wprowadzili także inne zmiany, takie jak ograniczenie liczby dołączanych załączników podczas składania sprawozdania, możliwość zawierania umów długoterminowych do 24 miesięcy, możliwość ubiegania się o częściowy zwrot kwalifikowalnych kosztów nawet przed zakończeniem inwestycji oraz możliwość pozostawienia kominków, pod warunkiem że nie są głównym źródłem ogrzewania i spełniają wymogi uchwały antysmogowej. Ponadto, likwidacja pieców kaflowych nie będzie konieczna pod warunkiem trwałego odłączenia od komina.