II Ogólnopolska Konferencja „Bydgoszcz Smart City": Jak system odwodnienia i retencji wody opadowej funkcjonuje w Bydgoszczy?

Zaproszeni na II Ogólnopolską Konferencję „Bydgoszcz Smart City” mogą poznać sposób działania bydgoskiego systemu odwodnienia oraz mechanizmu retencji wody opadowej. Organizatorami wydarzenia są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja – bydgoski podmiot gospodarczy, oraz Politechnika Bydgoska, które pragną podzielić się swoimi doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji projektu finansowanego przez Unię Europejską. Projekt ten polegał na przebudowie miejskiej kanalizacji deszczowej i dostosowaniu jej do zmieniających się warunków klimatycznych.

Jak informuje Paweł Licznar z Politechniki Warszawskiej, nie tylko jego uczelnia, ale także Politechnika Bydgoska i specjaliści związani z innymi polskimi ośrodkami naukowymi, mieli swój udział w pracach nad projektem dotyczącym zarówno retencji wody, jak i sterowania tym procesem. W ramach tych działań duża rola przypadała również innowacjom związanym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do przetwarzania danych pochodzących z wodociągów. Licznar podkreśla, że to właśnie Bydgoszcz i MWiK są unikalnym miejscem, gdzie przy realizacji tak obszernych projektów powstaje nowa wiedza, stając się swoistym „poligonem” dla naukowców.

Profesor Tomasz Andrysiak, reprezentujący Politechnikę Bydgoską, zaznacza, że głównym celem konferencji jest propagowanie rozwiązań związanych z gospodarką wodną. W szczególności chodzi o promowanie retencji zbiornikowej, ale nie tylko. Konferencja ma na celu pokazanie tego, co udało się osiągnąć Bydgoszczy i jej wodno-kanalizacyjnemu przedsiębiorstwu w zakresie gospodarki wodnej i jakie doświadczenia mogą one przekazać innym miastom.