Bydgoszcz wspiera metodę in-vitro

Miasto nadal będzie pomagać mieszkańcom w leczeniu niepłodności metodami in vitro. W latach 2019-2022 z tej formy pomocy skorzystało ponad trzysta par. Podczas konferencji prasowej prezydent miasta Rafał Bruski opowiedział o efektach pierwszej edycji programu oraz pomysłach na kolejną edycję.

„Dziś podpisujemy umowę na realizację Miejskiego programu in vitro na lata 2023-2026. To kontynuacja  – pierwszą edycję realizowaliśmy w latach 2019 – 2022, skorzystało z niej pół tysiąc par, co dało efekt w postaci 83 ciąż. Widzimy, że program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, popiera go też większość mieszkańców. Znam wiele dzieci, które przyszły na świat dzięki tej metodzie leczenia niepłodności i patrząc na szczęście rodziców, nie mam żadnych wątpliwości, że warto tę formę pomocy parom kontynuować. Jednocześnie, po raz kolejny, wyrażam ubolewanie, że rząd przestał finansować in vitro. Dobrze, że mieszkańcy mogą w tej sprawie liczyć na swoje samorządy”. – mówił podczas konferencji prezydent Rafał Bruski

Głównym celem programu jest m. in. obniżenie kosztów leczenia niepłodności ponoszonych przez pacjentów, poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności dla mieszkańców Bydgoszczy, a także poprawa trendów demograficznych w Bydgoszczy w wyniku ograniczenia zjawiska niepłodności i bezdzietności wśród mieszkańców podczas trwania Programu.