Bydgoszcz z innowacyjnym rozwiązaniem na zagospodarowanie bioodpadów: plan budowy biogazowni

W trosce o ekologiczne i efektywne zarządzanie odpadami, Bydgoszcz podjął decyzję o wdrożeniu innowacyjnego projektu. Miasto planuje zajmować się przetwarzaniem bioodpadów, wykorzystując do tego celu specjalnie zaprojektowaną biogazownię. Ta nowoczesna instalacja będzie w stanie transformować odpady roślinne w wartościowy, ekologiczny gaz i wartościowy nawóz. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z gminami tworzącymi Metropolię Bydgoszcz.

Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy, podkreśla zaangażowanie miasta w rozwój infrastruktury, mającej na celu zapewnienie samowystarczalności w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi dla wszystkich gmin skupionych w Metropolii Bydgoszcz. Biogazownia będzie kluczowym elementem tego procesu, umożliwiającym przekształcenie bioodpadów pochodzących z różnych gmin w czystą energię.

Oprócz swojego aspektu energetycznego, instalacja przyczyni się również do znaczącego wzrostu odsetka odpadów biodegradowalnych poddawanych recyklingowi. Efektem tego będzie nie tylko redukcja ilości odpadów składowanych, ale również korzystny wpływ na środowisko naturalne i poprawa jakości życia mieszkańców. Na realizację tego ambitnego projektu, miasto Bydgoszcz pozyskało znaczne dofinansowanie ze środków europejskich, które wynosi aż 60 milionów złotych, pokrywając niemal połowę kosztów inwestycji.