Bydgoszcz zaprasza na Światową Konferencję Kanałów w 2024 roku

Kolejna edycja World Canals Conference, czyli corocznego zlotu miłośników żeglugi śródlądowej z całego globu, odbędzie się w Bydgoszczy. W dniach od 24 do 26 czerwca 2024 roku, entuzjaści nawigacji lądowej będą mieli szansę spotkać się i wymienić doświadczenia na łamach tego wydarzenia, które co roku gości w innym regionie świata.

Bydgoszcz ma swoje unikalne powiązania z żeglugą, co potwierdza fakt przeprowadzania konferencji w tym mieście. Jak twierdzi Łukasz Krupa, zastępca prezydenta Bydgoszczy, to miasto, które „stoi na wodzie”, z rzekami Brda, Wisła i Kanałem Bydgoskim, który w tym roku obchodzi swoje 250-lecie.

World Canals Conference to nie tylko spotkanie miłośników żeglugi, ale również platforma do dyskusji o zrównoważonym rozwoju dróg wodnych w Polsce i ich miejscu na tle międzynarodowym. Umożliwia ona nie tylko wymianę poglądów i idei, ale przede wszystkim pozwala na zapoznanie się z praktykami innych krajów w dziedzinie żeglugi śródlądowej.

Leszek Woźniak, dyrektor Bydgoskiego Centrum Informacji, zaznacza, że wybór daty konferencji nie był przypadkowy. Zależało organizatorom na połączeniu aspektów naukowych i dydaktycznych z lokalnym evencie – Sterem na Bydgoszcz – który podkreśla związki miasta z wodą. Planowane są także codzienne wycieczki dla uczestników konferencji, którzy będą mogli zwiedzić m.in. Kanał Bydgoski, Brdyujście, Stary Fordon oraz Dolinę Dolnej Wisły.