"Choinka dla życia" – inicjatywa promująca oddawanie krwi w Bydgoszczy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Bydgoszczy, wykorzystując nadchodzący grudniowy okres, zachęca do udziału w akcji mającej na celu zbieranie krwi od honorowych dawców. Motywacją do udziału jest voucher uprawniający do otrzymania choinki.

Wspólna inicjatywa RCKiK i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, jak również lokalnych nadleśnictw, nosi nazwę „Choinka dla życia”. Jest to już kolejny rok, kiedy te instytucje organizują tę akcję, podkreślając wagę oddawania krwi.

Tym, którzy zdecydują się na oddanie krwi w trakcie wybranych akcji przedświątecznych, oferowany jest voucher. Ten specjalny bon umożliwia odbiór żywej choinki z wyznaczonych nadleśnictw.