Dotacje dla historycznych obiektów w Bydgoszczy

Radni postanowili przyznać dotacje ważnym budynkom związanym z historią miasta. Bydgoski program grantowy na renowację zabytków umożliwi m.in. odrestaurowanie 6 kamienic i kościoła na placu Piastowskim. Miasto otrzymało na ten cel pół miliona złotych.

„Od ponad dekady intensywnie pracujemy nad rewitalizacją Salonu Bydgoszczy. Odrestaurowaliśmy szereg historycznych budynków należących do miasta, m.in. Młyny Rothera, Teatr Kameralny, Muzeum Okręgowe. Równocześnie wspieramy prywatne inicjatywy związane z zabytkami. Udostępniliśmy między innymi wspólnotom i przedsiębiorcom część naszych środków unijnych z Gminnego Programu Rewitalizacji. Co roku zabezpieczamy też miejskie środki na Bydgoski Program Wsparcia Renowacji Zabytków. Dzięki tym pieniądzom przybywa odnowionych elewacji kamienic, przywracane są architektoniczne detale. Ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów, byliśmy zmuszeni ograniczyć to wsparcie. Dlatego tym większe słowa uznania składam właścicielom tych obiektów, którzy podejmują się trudu ich renowacji, nawet jeśli korzystają z ograniczonego wsparcia. Taka postawa zasługuje na szacunek wszystkich mieszkańców”. – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

W tym roku miejska dotacja zostanie przeznaczona na utrzymanie 7 budynków. Ich łączna wartość to milion złotych. Dotacja miasta to pół miliona złotych. Liczba ta została zmniejszona po tym, jak rząd obciął finansowanie samorządów.

Lista obiektów z dofinansowaniem:

  • Cieszkowskiego 14 (odnowienie elewacji i jej zabezpieczenie przed wilgocią);
  • Gdańska 101 (konserwacja i remont elewacji frontowej);
  • Świętojańska 18 (m.in. remont elewacji frontowej);
  • Magdzińskiego 7-9 (remont elewacji frontowej, bocznej wraz z wymianą stolarki okiennej);
  • Pod Blankami 6 (remont dachu);
  • Wolności 3/6 (renowacja stolarki);
  • kościół na pl. Piastowskim (prace konserwatorskie przy elewacji zachodniej).