Dr Mateusz Soliński prowadzi wykład na temat europejskiego i amerykańskiego kina drugiej połowy XX wieku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy

Centrum Kultury Kujawsko-Pomorskiej, zlokalizowane w Bydgoszczy, ma przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na wnikliwy wykład autorstwa dr Mateusza Solińskiego. Wykład zatytułowany „Zauroczeni Pięknem: „Magia” wielkiego ekranu” skupia się na kinematografii europejskiej i amerykańskiej w drugiej połowie XX wieku.

Podczas wykładu dr Soliński odniesie się do kluczowych nurtów, które znacząco wpływały na rozwój kina po II Wojnie Światowej. Analizując tendencje w amerykańskim przemyśle filmowym, podkreśli jak znaczący wpływ miały na nie antysystemowe ruchy sprzed lat 50. XX wieku. Zostanie to skonfrontowane z drogami rozwoju europejskiego sektora filmowego, gdzie szczególną rolę odegrały dwie szkoły – włoski neorealizm oraz francuska „nowa fala”. Transformacje języka filmowego zostaną przedstawione przez pryzmat społeczno-obyczajowych zmian, które miały miejsce w drugiej połowie XX wieku.

W swojej wykładzie, dr Soliński przypomni również o korzeniach filmu. Jego geneza związana jest z eksperymentami wynalazców XIX wieku. Pomimo początków w nauce, film szybko stał się popularną formą rozrywki dla mas. Jego realizacja, mimo że nie zawsze łatwa, posiadała ogromny potencjał emocjonalny, a postęp techniczny tylko go amplifikował. Te cechy przyczyniły się do dynamicznego rozwoju przemysłu filmowego. Zwycięska popularność filmu sprawiła, że medium to nie tylko stało się dochodowym przedsięwzięciem, ale również narzędziem do manipulowania gustami społeczności i propagandą ideologiczną.