Droga do zmian: Bydgoszcz planuje reorganizację postojów taksówek

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przekazuje, że w mieście znacznie spadło zapotrzebowanie na postoje taksówek. W związku z tym planowane są zmiany, które mają na celu przekształcenie części tych miejsc w parkingi dla lokalnej społeczności. Właśnie zakończono konsultacje z bydgoskimi korporacjami taksówkarskimi ws. tego pomysłu.

Pomimo zmniejszonego zapotrzebowania, w Bydgoszczy podobnie jak w innych miastach, muszą być dostępne miejsca postojowe dla taksówek. Obecnie na terenie miasta znajduje się około 60 postojów TAXI, zajmując od trzech do nawet siedmiu miejsc parkingowych każdy. Łącznie daje to ponad 360 miejsc dedykowanych dla pojazdów taxi. Niemniej jednak, wiele z nich pozostaje niewykorzystanych i puste. Jest to najprawdopodobniej wynik transformacji branży taksówkarskiej, gdzie większość usług jest obecnie zamawiana za pośrednictwem aplikacji. Zauważono, że nieużywane miejsca postojowe dla taksówek wywołują niezadowolenie mieszkańców, którzy doświadczają braku miejsc parkingowych w swoich dzielnicach.

Zarząd informuje, że przez tydzień, w różnych porach dnia, przeprowadzano kontrole na wybranych postojach taxi. Wynikało z nich, że na wielu wielomiejscowych postojach, często parkował tylko jeden pojazd taxi lub miejsca pozostawały nieużywane przez cały dzień. W związku z tym, Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu zmian i reorganizacji miejsc postojowych dla taxi.

Planowane zmiany obejmują m.in. skrócenie postojów na ulicach: 11 listopada, Chełmińskiej, Czackiego, Czerkaskiej, Fierldorfa „Nila”, Konopnickiej, Łukasiewicza, Modrakowej, Morskiej, Szarych Szergów, Traugutta i Tucholskiej. Natomiast postoje na ulicach: Gersona, Kijowskiej, Mierosławskiego, Nakielska/Wiśniowa, Pelplińskiej, Płockiej oraz Opławiec – Biwakowa zostaną zlikwidowane. Nowe miejsca postojowe dla taksówek powstaną na Pętli Błonie oraz ulicach Gimnazjalnej, Jana Styki, Kolbego, Koronowskiej, Wyżyny i 19 marca 1981.