Działania huligańskie w sercu Bydgoszczy: Skuteczna interwencja policji

W samym sercu Bydgoszczy doszło do działań o charakterze wandalizmu, które objawiły się w postaci dewastacji roślin oraz uszkodzeniu mienia. Cenne dla wyjaśnienia całego incydentu okazały się nagrania z miejskiego systemu monitoringu, na których zarejestrowano całe zdarzenie. Dzięki temu możliwe było natychmiastowe zlokalizowanie i zatrzymanie sprawców.

Za sprawą efektywnej reakcji oraz dobrze skoordynowanych działań, policjanci byli w stanie przechwycić sprawców w okolicach Mostów Solidarności. Wśród osób zatrzymanych znalazł się mężczyzna, który pomimo znajdowania się pod wpływem alkoholu, prowadził rower. Cała sytuacja doprowadziła do decyzji o odtransportowaniu całej grupy do Komisariatu Policji Bydgoszcz – Szwederowo, gdzie miały miejsce dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie całego incydentu.