Nowy wojewoda Kujawsko-Pomorski Michał Sztybel powoła dwóch zastępców – przedstawiciela Nowej Lewicy oraz Trzeciej Drogi

Do niewątpliwie ciekawych informacji, jakie dotarły do nas ostatnio, należy fakt o planowanym powołaniu przez nowego wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Michał Sztybela na stanowiska jego zastępców przedstawicieli Nowej Lewicy oraz Trzeciej Drogi. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od naszych źródeł związanych z Koalicją 15 Października, jednym z nich będzie Piotr Hemmerling, aktywista Nowej Lewicy.

Prawidłowość tej decyzji wynika bezpośrednio z umowy między partiami, zgodnie z którą w Kujawsko-Pomorskiem wojewodą miał zostać członek Koalicji Obywatelskiej, a jego zastępcami mieli być wybrani przedstawiciele Lewicy oraz Trzeciej Drogi. Warto dodać, że sam wojewoda nie miał wiele do powiedzenia na ten temat.

Piotr Hemmerling to znany działacz lewicowy, który jesienią 2021 roku razem z Jackiem Warczygłową został wybrany na współprzewodniczącego Nowej Lewicy w regionie Kujawsko-Pomorskim. Przedtem reprezentował Sojusz Lewicy Demokratycznej. Hemmerling pochodzi z małej wsi Gromadno, położonej pod Kcynią (powiat nakielski) i jest wykształconym historykiem.

W przeszłości pracował jako nauczyciel, jednak z czasem skierował swoją działalność na rozwój samorządu – pełnił funkcje takie jak starosta, zastępca burmistrza czy burmistrz i zastępca wójta. Niedawno zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Warto również dodać, że Piotr Hemmerling jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej od prawie pół wieku.