Edward Hartwich – były wicemarszałek zarządzający inwestycjami województwa w 2023 roku

Edward Hartwich, były wicemarszałek województwa, może z pewnością spojrzeć na rok 2023 jako na przełomowy moment w swojej karierze. Wiodąc prym na stanowiskach dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego oraz Portu Lotniczego Bydgoszcz, osiągał znaczące sukcesy finansowe. Zmuszony do dzielenia swojego czasu pomiędzy dwie poważne instytucje, nie zaniedbywał swoich obowiązków i cieszył się stosownym wynagrodzeniem za wykonane zadania.

Dnia 4 stycznia Edward Hartwich objął drugą kadencję na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego, co wymagało od niego złożenia oświadczenia majątkowego. Jego przywództwo w szpitalu rozpoczęło się w 2016 roku i zakończyło w 2022 roku. Jednak ze względu na obecny stan zagrożenia epidemicznego, Hartwich miał możliwość kontynuowania zarządzania szpitalem bez konieczności przeprowadzenia konkursu. Pozostał na stanowisku do momentu konstytucyjnego końca tego okresu, który nastąpił w połowie ubiegłego roku. Następnie, Zarząd Województwa powierzył mu obowiązek zarządzania do czasu rozstrzygnięcia konkursu, który zresztą wygrał. Dzięki tym okolicznościom, w 2023 roku Hartwich zarobił w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym aż 302,7 tysięcy złotych.

Przez większość sierpnia, Hartwich sprawował równocześnie funkcję prezesa Portu Lotniczego Bydgoszcz. Od września powrócił do swojej roli w Radzie Nadzorczej lotniska. Z obu tych stanowisk otrzymał dodatkowo 176,8 tysięcy złotych zarobków.

Podsumowując, przez cały 2023 rok, Edward Hartwich osiągnął łączny dochód z pracy w szpitalu i porcie lotniczym na poziomie ponad 479 tysięcy złotych. Średnio miesięcznie to kwota prawie 40 tysięcy złotych.