Ekspansja metropolitalnej polityki taryfowej – kolejny krok ku zwiększeniu mobilności młodzieży

Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski, ogłosił niedawno kolejne starania w celu rozwijania metropolitalnych relacji międzygminnych. Zwrócił uwagę na to, jak takie współdziałanie przynosi znaczne korzyści dla młodzieży korzystającej z transportu podmiejskiego. Podkreślił również, że podpisanie umowy z gminą Solec Kujawski nie jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem. Wskazał również na proces negocjacji trwający z innymi gminami i wyraził ambicję uruchomienia linii autobusowej, choć przyznał, że jest to zadanie o większej skali ze względu na aspekt finansowy.

Jednogłośną decyzją prezydenta Bydgoszczy i burmistrza Solca Kujawskiego, Teresy Substyk, zawarto umowy rozszerzające zakres użytkowników uprawnionych do korzystania z preferencyjnych taryf. Wszystko to poprzedzone było odpowiednią uchwałą podjętą przez Radę Miasta. Teraz także uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Solca Kujawskiego mogą korzystać z biletów uczniowskich. Warunkiem jest posiadanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej oraz ważnej legitymacji szkolnej.

Metropolitalna Karta Uczniowska daje młodzieży możliwość podróżowania komunikacją miejską i podmiejską przez cały rok za jedynie 100 złotych. To nie jest jednak pierwsza inicjatywa tego typu – analogiczne porozumienie obowiązuje już między Bydgoszczą a gminami Dobrczem, Nową Wsią Wielką, Osielskiem, Białymi Błotami, Dąbrową Chełmińską, Sicienkiem i Mroczą.

Należy jednak pamiętać, że nowe porozumienie wejdzie w życie dopiero od 1 września 2023 roku.