Innowacyjne wykorzystanie deszczówki w Bydgoszczy: przebudowa kanalizacji i budowa zbiorników retencyjnych

Prace związane z konstrukcją zbiorników retencyjnych oraz renowacją systemu kanalizacyjnego nadal trwają na terenie Bydgoszczy. Specjaliści od wodociągów zapewniają, że po przetworzeniu zgromadzona tam woda deszczowa będzie służyć do nawodnienia terenów zielonych, jak również do zasilania fontanny Potop. Ponadto, po procesie uzdatniania, woda spływająca z dachów okolicznych budynków będzie używana do napełniania dwóch stawów znajdujących się w Parku Kazimierza Wielkiego. Planuje się wybudować łącznie 66 podziemnych zbiorników retencyjnych na terenie całego miasta. Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew – aktywiści oraz ekolodzy dokonali analizy sytuacji drzew, które zostały wycięte na potrzeby inwestycji oraz tych, które mają przetrwać te obszerne prace budowlane. Rezultatem ich pracy jest raport, który dostarcza wiele materiału do przemyśleń.

Wykonawcy z Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy już przeszło 10 lat temu rozpoczęli proces przygotowań do kompleksowej przebudowy obecnej infrastruktury odwodnieniowej miasta, tak aby dostosować ją do zmieniających się warunków klimatycznych. Jak wiele innych miast, Bydgoszcz boryka się z problemami wynikającymi ze zmian klimatu – susze, fale upałów oraz niespodziewane ulewy prowadzące do podtopień piwnic i podmywania ulic. Projekt opracowany przez MWiK otrzymał wsparcie finansowe od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to jedyny projekt w Polsce, który ma na celu całkowite rozwiązanie problemu gospodarowania deszczówką na skalę całego miasta, z wykorzystaniem zgromadzonej wody. Część tych wód opadowych, zgromadzonych w zbiornikach retencyjnych, będzie wykorzystana do nawadniania zieleni, a część będzie sterowanie odprowadzana do rzek (ale nie podczas gwałtownych ulew).