Przebudowa stacji Bydgoszcz Fordon i budowa nowego przystanku kolejowego

Mieszkańcy dzielnicy Fordon w Bydgoszczy mogą oczekiwać znacznej poprawy w dostępności transportu kolejowego. Te ulepszenia będą wynikały z planowanej przebudowy stacji Bydgoszcz Fordon oraz budowy nowego przystanku, co w dużym stopniu ułatwi korzystanie z kolei dla osób zamieszkujących tę część miasta.

Zapowiedziana gruntowna modernizacja stacji Bydgoszcz Fordon obejmuje m.in. przebudowę układu torowego na tej stacji. Dzięki temu rozwiązaniu, linia kolejowa prowadząca do Chełmży będzie mogła obsłużyć większą liczbę pociągów, co oznacza zwiększenie jej przepustowości. Umowa na realizację tego przedsięwzięcia, oszacowanego na około 40 milionów złotych netto, została już podpisana przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wskutek planowanych prac, obecny przystanek kolejowy Bydgoszcz Fordon zostanie ponownie przemianowany na pełnoprawną stację kolejową. Ta modyfikacja jest drugą taką zmianą, pierwsza miała miejsce w 1997 roku, kiedy to zdecydowano o zawieszeniu ruchu pociągów towarowych i zamknięciu ładowni. W ramach zaplanowanych prac, peron nr 1 zostanie przebudowany, a także powstanie całkowicie nowy peron – nr 2.