Jarosław Jakubowski z TVP3 Bydgoszcz doceniony Nagrodą Mediów Publicznych 2023 za promowanie kultury

Ukoronowanie twórczości Jarosława Jakubowskiego, cenionego poety, pisarza i dramaturga związany z TVP3 Bydgoszcz, nastąpiło poprzez przyznanie mu Nagrody Mediów Publicznych 2023 w obszarze „Idea”. W chwili przyjęcia nagrody, Jakubowski podkreślił, że główną ideą, którą próbuje promować w swojej pracy, jest kultura jako forma dialogu społecznego.

Rezultat głosowania kapituły zaprezentowano publicznie podczas uroczystej gali, która odbyła się w niedzielę w centrali Telewizji Polskiej w Warszawie. Jakubowski, wyrażając swoje emocje związane z otrzymaniem prestiżowej nagrody, powiedział:

– To wyróżnienie ma dla mnie ogromną wartość, ponieważ pokazuje, że nasza kultura nie jest czymś odseparowanym, ale tworzy spójną całość. Kultura rozwija się na różnych płaszczyznach, zarówno w wielkich metropoliach, jak i poza nimi – zarówno w Bydgoszczy, Szczecinie czy moim rodzinnym Koronowie.

Odwołując się do swojej nagrody w kategorii „Idea”, podzielił się z publicznością swoim spojrzeniem na kulturę. – W moim przekonaniu, kultura powinna być formą dialogu. Niestety, obserwujemy obecnie tendencję do przekształcania jej w serię monologów, które krzyżują się i zagłuszają nawzajem. Chciałbym, abyśmy potrafili prowadzić szczerą rozmowę i patrzeć na drugiego człowieka jako na osobę, która ma coś wartościowego do przekazania – dodał Jakubowski, zobowiązując się jednocześnie do postępowania zgodnie z tą ideą.