Kompleksowe planowanie przestrzenne Górnego Tarasu Fordonu

Podejmuje się inicjatywę stworzenia trzech zintegrowanych planów miejscowych dla Górnego Tarasu Fordonu. W związku z tym, Bydgoski Ruch Miejski, w porozumieniu z Radą Osiedla Nowy Fordon oraz grupą Fordon na co dzień, uruchamia piątą edycję Społecznego Spaceru Badawczego. Zaplanowano punkt startowy tego wydarzenia na sobotę, 15 lipca, o godzinie 11:00 przy ulicy Rupniewskiego 10.

Prace nad trzema miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego podjęła Miejska Pracownia Urbanistyczna. Plany te mają obejmować obszar Górnego Tarasu Fordonu w Bydgoszczy, a konkretniej będą dotyczyć terenów „Fordon: Pod Skarpą – Grussa”, „Fordon: Górny Taras – Bieszczadzka” i „Fordon: Górny Taras – część centralna”. Te obszary obejmują takie miejsca jak Mariampol Górny i zabudowania położone przy ulicy Grussa.

Warto zauważyć, że próba sporządzenia planów dla niektórych z tych obszarów była podejmowana już 9 lat temu przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Niestety, pomimo podjętej inicjatywy, plany te nie zostały finalnie zrealizowane.