Ks. Prałat Zygmunt Trybowski – kandydat na pierwszą beatyfikację w historii diecezji bydgoskiej

Uśmiechnięty marzyciel, który potrafił połączyć społeczność w całość – tak pamiętany jest ks. prałat Zygmunt Trybowski. To on był pierwszym proboszczem parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy, a także osobą odpowiedzialną za budowę tamtejszego kościoła. Inicjowany proces beatyfikacji tego duchownego miałby stanowić historyczne wydarzenie dla diecezji bydgoskiej, jako jej pierwszy tego typu proces.

Jak przypomina obecny proboszcz parafii, ks. Jan Andrzejczak, ks. Trybowski to postać zasłużona zarówno pod względem duchowym, jak i materialnym. Przez swoją działalność pozostawił po sobie istotne dziedzictwo – spuściznę, którą obecnie rozwija parafia. Ksiądz Andrzejczak wyraża radość z faktu, że ks. Trybowski zadbał o tak ważne misje duszpasterskie i religijne do realizacji.

Rozpoczęcie wstępnej fazy procesu beatyfikacyjnego zostało uroczyście ogłoszone podczas sobotniej wieczornej mszy świętej. Wydarzenie to było związane z jubileuszem 40-lecia istnienia parafii fordońskiej. Mszy koncelebrował abp Wojciech Polak, prymas Polski.

Ks. Piotr Wachowski został postulatorem procesu beatyfikacyjnego ks. prałata Trybowskiego. To właśnie on odpowiada za przygotowanie i nadzorowanie tego procesu. Warto dodać, że ks. Wachowski poświęcił swoją rozprawę doktorską pamięci ks. Trybowskiego. Dokument ten, stanowiący monografię prałata, został następnie wydany jako publikacja.