Kto dziedziczy spadek?

Prawo spadkowe to dość skomplikowany dział prawa cywilnego dla wielu konsumentów, mimo że jasno określa zasady przejścia praw i obowiązków majątkowych po śmierci bliskiej osoby. W pierwszej chwili pragniemy zadbać o godny pochówek, co wiąże się również z poinformowaniem najbliższych o śmierci oraz współpracowników. Zaduma i pogodzenie się z sytuacją to kwestie, które spychają sprawy formalne na dalsze miejsce. Poznaj kilka najważniejszych szczegółów o dziedziczeniu ustawowym oraz postępowaniu w sprawie spadku.

Dziedziczenie – ustawowe i testamentowe

Dziedziczenie to jedno z uprawnień, jakie określa prawo spadkowe. Uwzględnia ono zarówno prawa, jak i obowiązki wchodzące w skład spadku w kwestii majątku. To również prawa i obowiązki obejmujące sprawom o charakterze osobistym , które nie podlegają dziedziczeniu. Przywołane prawo spadkowe definiuje zasady nabywania praw spadkowych, do którego może dojść na drodze dziedziczenia ustawowego lub dziedziczenia testamentowego.

Dziedziczenie ustawowe uznawane jest za podstawowy sposób dziedziczenia, ponieważ dochodzi do niego z mocy wspomnianych już przepisów prawa spadkowego. Nie wymaga ona ingerencji ze strony spadkobiercy ustawowemu, gdyż przepisy dotyczące prawa spadkowego określają szczegółową kolejność dochodzenia do spadku bliższych i dalszych krewnych spadkodawcy. Warto także zauważyć, że w przypadku śmierci spadkodawcy prawo przewiduje dziedziczenie również przez osoby niespokrewnione.

Dziedziczenie testamentowe to fakultatywny sposób uzyskania spadku. W tym przypadku wyróżnia się dziedziczenie obejmujące testamenty zwykłe, mianowicie: testament własnoręczny, testament urzędowy lub testament notarialny. Sporządzane są one przez spadkodawcę w dowolnym momencie. Natomiast w przypadku testamentów szczególnych wyróżnia się: testament ustny, testament podróżny oraz testament zwykły. Możliwość sporządzenia tego typu spadku uzależniona jest od szczególnych okoliczności, które umożliwiają wyjątki od zwykłych zasad sporządzania testamentu. Dowiedz się, czym jest zachowek. Poznaj również najważniejsze informacje dotyczące spadku!

Zachowek i inne ważne informacje

Prawo spadkowe określa również mechanizm spadkowy, mianowicie zachowek. Mechanizm ten sprawia, że spadkodawca otrzyma należny majątek. Jest to spadek, który powinny oni otrzymać od spadkodawcy – osoby najbliższe za życia tego spadkodawcy lub po jego śmierci. W tym przypadku należy zauważyć, że przepisy definiują: osoby uprawnione do otrzymania zachowku, osoby obowiązane do zapłaty zachowku, zasady dziedziczenia zachowku oraz zasady przedawnienia roszczenia o wypłatę zachowku.

W wyniku otwarcia spadku wszyscy spadkobiercy stają się współwłaścicielami majątku spadkowego, a dokładniej we właściwych częściach odpowiadających udziałom spadkowym. W wielu sytuacjach następuje podział spadku, czyli rozdysponowanie majątku pomiędzy poszczególnych spadkobierców. W tym przypadku występują dwie formy wspomnianego podziału, mianowicie: umowny dział spadku oraz sądowy dział spadku.

Umowny dział spadku to umowa zawarta pomiędzy wszystkimi spadkobiercami, która może być zawarta w dowolnej formie. W dniu jej podpisania muszą zjawić się wszyscy spadkobiercy, aby zostały dopełnione wszelkie formalności. Należy podkreślić, gdy spadek obejmuje nieruchomość konieczne jest dokonanie podziału spadku w formie aktu notarialnego.

Sądowy dział spadku to rozwiązanie dla spadkobierców, którzy wyrażają zgodę w kwestii ustawowego podziału spadku. Z tego podziału muszą skorzystać również spadkobiercy, którzy nie wyrażają tej zgody. Warto jednak pamiętać, że w przypadku sądowego działu spadku należy liczyć się z kosztami oraz czasem. Rozprawy te zajmują znacznie więcej czasu niż wspomniany wcześniej umowny dział spadku.

Jak właściwie zarządzać spadkiem?

Prawo spadkowe nie jest oczywiste dla wszystkich. Ilość oraz typ formalności, jakie należy dopełnić uzależniona jest od sposobu dziedziczenia oraz podziału spadku. Dodatkowym czynnikiem są sytuacje losowe, które powodują liczne problemy związane ze stwierdzeniem nabycia spadku. Dlatego też w niektórych sytuacjach warto skorzystać z porady prawnej osoby, która specjalizuje się w prawie spadkowym. Dzięki temu potencjalny spadkobierca zyska pewność, jeśli chodzi o prawa i obowiązki na nim spoczywające. Uzyskana wiedza pozwala zyskać spokój, ale i nakierowuje na właściwy kierunek działania.

Warto pamiętać, że adwokat zajmujący się prawem spadkowym jest w stanie pomóc w wielu kwestiach, o to one: przeprowadzenie umownego działu spadku, przeprowadzenie sądowego działu spadku oraz uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia, a także planowanie spadkowe. Przy wyborze specjalisty z dziedziny prawa spadkowego warto zwrócić uwagę na kompetencje oraz profesjonalne podejście adwokata do sprawy. Empatia, życzliwość, skuteczność działania i nieustępliwość to cechy osoby, która umie pomagać i dobrze negocjuje. Zadbaj o fachowe dopełnienie formalności spadkowych w każdej sytuacji!