Kulturalne wydarzenia dla mieszkańców Bydgoszczy

W najbliższych miesiącach mieszkańcy będą mogli cieszyć się wycieczkami po bydgoskim osiedlu, marszami na orientację południkiem 18, marszem pieszym z okazji 100. urodzin Andrzeja Szwalbego i wieloma innymi atrakcjami. Łącznie w 2023 roku miasto planuje dofinansować 12 projektów o wartości ponad 80 000 zł.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz ludzi rozstrzygnęły przetarg nieograniczony na realizację działalności w 2023 roku w zakresie turystyki i turystyki. W sumie dofinansujemy 12 miejsc pracy, m.in. Pociąg z przewodnikami turystycznymi po bydgoskim obszarze funkcjonalnym, kajakiem po bydgoskim akwenie, audiowycieczka po Bydgoszczy, osiedla bydgoskie BEZ TAJEMNIC – wycieczka po bydgoskich osiedlach czy cykl rajdów pieszych z okazji 10-lecia Andreja Schwalbego. Łącznie na konkurs wpłynęło 16 wniosków.

W ramach konkursu dofinansowujemy przedsięwzięcia o charakterze lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, polegających m.in. na:

  • organizacji ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, zlotów, złazów, rejsów, wycieczek oraz gier miejskich na terenie Miasta Bydgoszczy o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym,
  • kształtowaniu przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie, konserwację i inwentaryzację szlaków turystycznych Bydgoszczy,
  • kreowaniu oraz rozwoju produktów turystycznych poprzez opracowania, konferencje, sesje naukowe, przeglądy, seminaria i konkursy w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
  • wsparciu rozwoju kadr poprzez organizację kursów i szkoleń, w tym m.in. kursów na przewodników turystycznych, szkoleń dla osób zajmujących się obsługą ruchu turystycznego w Bydgoszczy,
  • opracowywaniu i wydawaniu materiałów informacyjnych dotyczących turystyki w Bydgoszczy.

Maksymalna wysokość dofinansowania: 10.000 zł Pula środków: 81.750 zł . Termin realizacji zadań: 1 stycznia 2023-31 grudnia 2023r.