Modernizacja ulicy Pod Skarpą: aktualizacja prac i przewidywane zmiany

Trwa intensywna przebudowa części ulicy Pod Skarpą, która rozciąga się od ul. Sybiraków do ul. Korfantego, w sąsiedztwie nowo powstałych budynków mieszkalnych. Planowane inwestycje nie ograniczą się jedynie do stworzenia nowej nawierzchni – przewidziane są również dodatkowe udogodnienia dla pieszych, takie jak przejścia oraz chodniki. W celu utrzymania transparentności przebiegu prac, drogowcy przygotowali krótki film dokumentujący postęp prac.

Prace mają charakter etapowy i planowane jest ich zakończenie jesienią. Obecnie realizowany jest pierwszy etap, który obejmuje obszar od ronda Matki Teresy z Kalkuty do ul. Romana Kaczmarczyka. W ramach tego etapu prowadzone są różne rodzaje prac, zwłaszcza ziemne i teletechniczne, a także układane są pierwsze krawężniki docelowej jezdni.

Podczas trwania prac, objazd dla samochodów oraz wybrane linie autobusowe zostały przekierowane na pobliskie ulice: Matki Teresy z Kalkuty, Trybowskiego oraz Jasiniecką.

Całość prac związanych z modernizacją dotyczy odcinka ulicy Pod Skarpą od ul. Sybiraków do ul. W. Korfantego, który ma łączną długość około 700 metrów.

Przewidziane inwestycje obejmują ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów do posesji z kostki betonowej, a także stworzenie chodnika po południowej stronie jezdni. Dodatkowo, przewidziano utworzenie przystanku autobusowego oraz montaż oświetlenia.

Podkreślenia wymaga fakt, że na ul. W. Korfantego – na skrzyżowaniu z ul. Pod Skarpą i z ul. Frydrychowicza – powstaną także dwa dodatkowe, dobrze oświetlone przejścia dla pieszych.