Most Pomorski w Bydgoszczy ponownie otwarty dla ruchu tramwajów i pieszych po zakończeniu prac remontowych

Zakończenie prac remontowych na moście Pomorskim w Bydgoszczy zaowocowało przywróceniem ruchu na jezdni zachodniej oraz na chodniku tej ważnej arterii komunikacyjnej miasta. Te działania naprawcze były wykonane na nasypie mostu, który był wymagał naprawy.

Od 16 marca, po serii prac konserwatorskich na torowisku, tramwaje będą ponownie mogły korzystać z przejazdu przez most. To zapowiedź powrotu do normalności dla wielu mieszkańców korzystających z komunikacji miejskiej.

Równocześnie zaplanowano wzmocnienie linii tramwajowych prowadzących do Fordonu i na górny taras. Przejazdy tramwajów będą odbywać się w regularnych odstępach czasowych, co z pewnością poprawi komfort podróżowania. Dodatkowo, tramwaje zostaną wyposażone w priorytetowy przejazd na wielu skrzyżowaniach, co ma na celu zwiększenie efektywności poruszania się tą formą transportu.

W związku z powyższymi zmianami, niemal wszystkie dotychczasowe rozkłady jazdy ulegną modyfikacji. Dostosowanie ich do nowych warunków ruchu jest konieczne, aby zapewnić płynną i bezpieczną komunikację miejską.