Most Pomorski w Bydgoszczy: Utrudnienia w ruchu

Dziś jest 26 października i już od rana bydgoski Most Pomorski, jest areną intensywnych prac konserwacyjnych. Te prace wiążą się z koniecznością naprawy dylatacji na moście, co ma na celu poprawę stanu technicznego tego ponad półwiecznego obiektu inżynieryjnego.

Użytkownicy Mostu Pomorskiego zauważyli od czwartku nasilone zwężenie jezdni, które dotyczy obu kierunków ruchu i jest spowodowane prowadzonymi tam pracami. Wszystko to skupia się na naprawie stref przydylatacyjnych oraz samych dylatacji – specjalnych szczelin umiejscowionych między sąsiadującymi budowlami. Dylatacje przekazują przewidywane obciążenia, deformacje i przesunięcia wywołane różnymi czynnikami, takimi jak : zmiany temperatury, nierównomierne osiadanie budowli czy kurczenie się lub pęcznienie jej materiału.

Zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu jednej z najbardziej obciążonych ruchem przepraw bydgoskich powodują znaczne korki uliczne. Od strony południowej rozpoczyna się już na wysokości ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego, miejsca skąd zjeżdża się z ulicy Wojska Polskiego w kierunku ulicy Jana Pawła II. Od strony północnej, czyli od al. Wyszyńskiego, korek zaczyna się jeszcze przed terenem firmy Pasamon. Mocno zakorkowane są również skrzyżowania przy ulicach Jagiellońskiej i Fordońskiej. A to wszystko już o godzinie 10:00 rano.