Nowa inicjatywa mająca na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (KGP) oraz Neptis S.A., operator popularnej aplikacji Yanosik, połączyły siły, aby wprowadzić innowacyjną kampanię pilotażową o nazwie „Zwolnij – niebezpieczny punkt”. Kampania ta ma na celu zwrócenie uwagi kierowców na obszary, które są szczególnie narażone na wypadki drogowe. Program ten będzie trwał od 6 maja do 2 czerwca 2024 roku.

Głównym celem tej inicjatywy jest skierowanie uwagi kierowców na obszary, gdzie występuje wysokie ryzyko wypadków drogowych, a także zachęcenie do zachowania ostrożności i odpowiedniego dostosowania prędkości. Takie działania mogą znacznie przyczynić się do ograniczenia liczby tragicznych incydentów na drogach.

Wychodząc naprzeciw tym celom, Biuro Ruchu Drogowego KGP przeprowadziło dogłębną analizę wypadków drogowych z lat 2021-2023. W wyniku tych badań zidentyfikowano 535 potencjalnie niebezpiecznych lokalizacji. Są to zarówno odcinki dróg o długości pięciu kilometrów, jak i konkretne „punkty”, takie jak skrzyżowania czy przejścia dla pieszych, gdzie w określonym czasie doszło do co najmniej trzech wypadków drogowych.

Potrzeba ostrożności na tych odcinkach i w punktach zostanie przekazana kierowcom za pomocą aplikacji Yanosik. Użytkownicy otrzymają zarówno powiadomienia dźwiękowe, jak i tekstowe, ostrzegające o zbliżaniu się do niebezpiecznego miejsca.

Warto przypomnieć, że najczęstszymi przyczynami wypadków są nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i niedostosowanie prędkości do warunków drogowych. Wypadki związane z nadmierną prędkością często prowadzą do największej liczby ofiar, dlatego tak ważne jest podkreślanie znaczenia odpowiedniej prędkości w każdych warunkach atmosferycznych i na każdym rodzaju drogi.

Wsparcie dla tej kampanii wykazała również firma Screen Network S.A., która zdecydowała się transmitować spot promujący akcję na swoich ekranach LED. Te ekrany są umieszczone w strategicznych miejscach, takich jak główne szlaki komunikacyjne, dworce kolejowe, stacje paliw i centra handlowe.